Logo

Bopil BeFree

Faresti til løsgående søer

BeFree er en revolutionerende faresti med alle ønskelige funktioner, som fremmer naturlig adfærd. BeFree giver den løsgående so mere frihed til naturlig adfærd som fremmer kuldresultaterne. Soen har bedre overblik over sine smågrise og passer derved bedre på dem.

Som en af de eneste stier prioriterer BeFree også arbejdsmiljøet for medarbejderen højt. Svingbøjlen muliggør fiksering af soen og kan betjens med én hånd. Alle arbejdsmål kan klares fra gangen.

Se i Shop!     Vi leverer globalt!     

Mere velfærd - højere performance

Dødeligheden blandt smågrisene nedsættes på grund af en naturlig adfærd ved soen. Kuldet performer langt bedre og fravænningsvægten øges. Arbejdstiden ved stierne reduceres, da trug og grisehule er placeret mod staldgangen. Dette letter arbejdsbyrden i stalden. Isolerede grisehuler giver samtidig energibesparelser.

Fordele:

  • Spar arbejdstid med placering af trug og grisehule
  • Minimal trafik i stien
  • Dødeligheden nedsættes
  • Stort friareal
  • Kuld performer langt bedre
  • Fravænningsvægten øges
  • Energibesparende isoleret grisehule

BeFree hos Esplunda

"BeFree giver et godt overblik over stien og smågrisene. Der er god sikkerhed for personalet, og man undgår at forstyrre dyrene mere end højest nødvendigt, hvilket giver en dejlig ro i farestalden. BeFree giver god hygiejne og det er let at rense stien." - Petra Lindblad