Logo

Bopil Smolt Feeder

Særligt udviklet

Smolt Feeder er udviklet til avanceret smolt og post-smolt produktion, og giver mulighed for at fodre meget små mængder så ofte, som der ønskes. Den forøgede størrelse af smolt giver behov for præcis fodring, så man kan kontrollere foderomkostninger samt bio-filtrene i RAS-systemet.

Udformning

Alle Smolt Feedere er skræddersyet og tilpasset størrelsen og formen af tankene. Feederen er designet til at udfodre i overensstemmelse med tankvolumen - fx. bliver der udfodret med i yderkanten af tanken og mindre indad mod midten.

Den primære del er lavet af rustfri stål uden skarpe kanter. Kegleformen med meget stejle vægge sørger for, at der aldrig sidder gammelt foder i beholderen. Foderet faldet direkte ned i sneglerenden, hvor en 24v motor er monteret direkte på enden af sneglen.

 

Udfodring

En frekvenskontrolleret 24v motor aktiverer Smolt Feederen med mulighed for justering af RPM. Feederen udfodrer med bestemte intervaller på 5, 8 eller 10 sekunder afhængig af udfodringsbehov. Pauserne mellem udfodringerne er automatisk udregnet af PC-system.