Logo

Bopil Transponder - elektronisk sofodring

Enkel og sikker fodringsmetode

Vi tillader os at påstå, at elektroniske sofodring (ESF) er den mest enkle måde at fodre søer på. Med BoPil transponder får dine søer individuel eller gruppevis fasefodring, det optimale huld og væsentlig lav dødelighed. Du får et fodringsanlæg, som på længere sigt sikrer jer en højere indtjening sammenlignet med andre fodringsanlæg.

ESF er en teknologi, der gør det muligt at administrere søernes foder på en nøjagtig og individuel måde. Dette system bruger elektronik og automatisering til at levere foder til hver so baseret på hendes individuelle ernæringsbehov. Det giver også mulighed for at registrere og overvåge soernes adfærd, foderforbrug og helbredstilstand.

Se i Shop!     Kontakt os     Vi leverer globalt!     

Vores anbefalinger til et effektivt Transponder system

 • Stabile ugehold. Hvis stalden tillader inddeling i uge hold, bidrager de stabile ugehold positivt til at rangkampen kan begrænses. I dynamiske grupper, vil den konstante tilførelse af nye Søer og gyltee føre til kontinuerlige rangkampe, hvilket udfordrer søernes holdbarhed.
 • Undgå tidlig sammenblanding af Søer og Gylte. Gyltene bør om muligt, inddeles i deres egen sti frem til første faring.
 • Masser af lys omkring Transponderen. Det skal være indbydende for soen/gylten at bevæge sig ind i transponderen, hvorfor det er vigtigt at der ikke er mørkt i transponderen.
 • Strømateriale. Søerne skal have rigeligt med halm at beskæftige sig med. Halmen sikrer at søerne opholder sig i liggearealerne efter at have ædt. Dertil kommer at indtagelsen af halm bidrager positivt til en god struktur i søernes næringoptagelse og dermed mæthedsfølelse.
 • Indretning. En gennemtænkt indretning af jeres drægtighedsstald er afgørende et velfungerende drægtighedssystem. Stisystemet bør inddeles hensigtsmæssigt mellem æde, gøde og liggearealet. Liggevægge med flugtmuligheder er derudover vigtig af hensyn til søernes velvære.
 • Individuel tilpasning af ædetid. Hjælp jeres søer til at performe bedre ved at tage hensyn til indivduelle behov i forbindelse med fodringen. Ædetiden bør indstilles, således at der opnås en hensigtsmæssig fodring af flokken, men hvor søer med særlige behov tilgodeses.
 • Styr ædetiden! Vi anbefaler at ædedøgnet først startes sent på aftenen, således at de sidste søer/gylte er affodret om morgenen når jeres medarbejdere møder ind på arbejde.
 • Adfærd. Ændrer en so sin adfærd i forbindelse med fodringen, ved f.eks. at ændre sin position i fodrings rangordnen, er dette typisk et tegn på at soen skranter. Transponderen giver jer en "blød" alarm om at soen ændrer adfærd. Brug denne information til at tage fat i soen tidligt.

Kontakt os for høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med jeres drægtighedsstald.

Fordele med BoPil Transponder

 • Mulighed for tilsætning af mineraler og vitaminer
 • Væsentlig lav sodødelighed
 • Op til 85 søer pr. station /gens. 6,5 so pr. time)
 • Rapportering ved ændret adfærd i flokken
 • Mulighed for orneantenne til at fraselektere omløbere
 • Meget lavt vedligehold med få bevægelige dele
 • Optimal pasning og overvågning og styring f.eks. fra kontor

Du får mange fordele ved at vælge elektronisk sofodring med Transponder.

Søer i perfekt huld på Øster Stokholm

På Øster Stokholm i Lemvig har man stor succes med at holde søerne i perfekt huld. Det foregår bl.a. ved hjælp af god styring og overblik via fodercomputeren, som gør, at man er over alle søerne hver dag. 

"Går man ind i de data, der kommer omkring fodringen, så får man også mulighed for at få alle de mange fordele" - Klaus Noe

Flere fodersystemer og mere staldinventar

Du kan finde andre fodersystemer og staldinventar til svin fra Bopil.

Har du spørgmål er du meget velkommen til at ringe - eller udfylde kontaktformularen:

Kontakt os   Gå tilbage 

Kontakt os nu

Vores specialister sidder klar til at vejlede dig på

+45 7440 7025