Logo

Forretningsdrevet samfundsansvar i BoPil

Overordnet har BoPil i alle år haft fokus på dyrevelfærd og menneskers trivsel sammen med dyrene.

 

Det overordnede mål er til stadighed 

 • Sikrer dyrene den rette fodermængde, der tager hensyn til dyrenes naturlige adfærd
 • Optimerer råvareforbrug og undgår foderspild
 • Optimerer ressourceforbrug i materialer og tid
 • Tager hensyn til menneskers arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Ledelse

 • BoPil tilstræber at efterleve de 8 ledelsesprincipper, som fremgår af forskellige ISO standarder: kundefokus, lederskab, involvering af medarbejdere, procesorientering, systembaseret ledelse, løbende forbedringer, faktuelle beslutninger og gensidigt fordelagtige leverandørrelationer
 • BoPil holder sig orienteret om love og regler bl.a.  via branchens organisationer, virksomhedens advokat og revisor
 • BoPil afslutter alle salgsprojekter med at gennemføre en kundetilfredshedsanalyse. Resultaterne herfra bruger vi til løbende at forbedre vores processer
 • Alle salgsprocesser gennemføres ved hjælp af gennemprøvede systemer
 • BoPils samarbejdspartnere skal i videst muligt omfang efterleve de samme værdier – vision, mission og mål – som vi selv
 • BoPil er medlem af Dyrenes Beskyttelse og Erhvervsklubben i Dansk Varmblod
 • BoPil prioriterer en sund virksomhedsøkonomi og har en AAA rating på økonomi.

 

Miljøledelse

 • BoPils bilpark er ny og energibesparende
 • BoPil tilstræber, at leverancer fra leverandører/til kunder koordineres og samles for at mindske miljøbelastningen
 • Opvarmning af firmadomicil sker bæredygtigt og CO2 neutralt
 • Desværre er ingen af BoPils leverandører ISO certificerede. BoPil har igennem flere år samarbejdet med leverandører, som prioriterer miljøet højt, bl.a. ved at bruge genbrugsmaterialer (BoPil Riste). Andre leverandører efterlever EU direktiver
 • BoPil minimerer papirforbruget internt i virksomheden

 

BoPils adfærd ift. Code of Conduct, social ansvarlighed m.m.

 • BoPil respekterer menneskerettighederne og diskriminerer ikke i ansættelsesforhold.
 • BoPil tilbyder praktikpladser til unge under uddannelse
 • BoPil’s ansatte har frihed til at planlægge arbejdstider, der harmonerer med familieliv
 • BoPil anerkender retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
 • BoPil støtter afskaffelsen af børnearbejde og samarbejder ikke med virksomheder, der benytter sig af børnearbejdere
 • BoPil tilstræber, at al produktudvikling sker i samarbejde med miljøbevidste samarbejdspartnere

 

Produkter

 • Dyrevelfærd, arbejdsmiljø og sikkerhed er tænkt ind i alle produkter
 • Der er ingen påvirkning med strøm direkte på dyr i nogen af BoPil’s produkter
 • Produktudvikling sker altid med fokus på forbedring, forenkling og arbejdsmiljø
 • Vi udarbejder kundetilfredsanalyser og bruger resultaterne i produktudvikling

 

Kontakt os nu

Vores specialister sidder klar til at vejlede dig på

+45 7440 7025