Logo

Tilbage

Prima Svin A/S

17-07-2020 10:00:00

Prima Svin valgte et automatisk strø anlæg til deres 3.000 søer

Fordelene ved at strø det store so-anlæg tre gange dagligt var afgørende

Prima Svin A/S er et ny-opført soanlæg fra 2020 med 3.000 søer

Gode erfaringer med SpotStrø

Bopil leverede i 2019 et SportStrø anlæg til medejer Torben Poulsens egen bedrift Klaptoft A/S, hvor Torben Poulsen ønskede en automatisk strøløsning til sin drægtighedsstalde med 3.000 søer.

Anlægget er med den tilhørende balleopriver, i stand til at anvende halm fra bedriftens egne marker. Med tre daglige strøintervaller i de fem drægtighedsstalde, kan Torben præcist indstille til hvilke stier han ønsker halm, samt mængde.

Søerne kvitterer for regelmæssig strø

Ved tildelingen af halm, tre gange dagligt, var det et ønske for bedriften at tildele halm regelmæssigt. Tildelingen af halm er noget søerne ved Klaptoft Svineproduktion hurtigt har kvitteret for. 

Ud over de klare fordele i forhold til søernes ernæring og velvære, sikrer den automatiske halmtildeling at søerne altid har adgang til det lovpligtige rodemateriale. 

Prima Svin

Efter at have opnået gode erfaringen med teknologien i strøanlægget, blev Bopil valgt til også at levere et SpotStrø til det nye anlæg, som blev taget i brug i sommeren 2020. Strøanlægget leverer halm til den store drægtighedsstald samt løbeafdeling.

Kontakt os på salg@bopil.dk hvis du ønsker at høre mere om SpotStrø.

 

Kontakt os nu

Vores specialister sidder klar til at vejlede dig på

+45 7440 7025