Logo

Bopil MamaDos

Optimal sofodring for bedre mælkeydelse

Med MamaDos bliver søerne registreret på en central fodercomputer, som ud fra foderkurver og aktivitetssensor styrer søernes foderoptag individuelt. 

Aktivitetssensoren giver signal til fodercomputeren, hvis soen ønsker mere foder og tjekker samtidig, om soen har ædt op. Dette animerer samtidig soen til øget foderoptagelse og mælkeproduktionen øges.

Se i Shop!     Vi leverer globalt!     

Afhængig af en god start på livet

Pattegrisen er afhængig af en god start på livet, og derfor skal soen tilføres tilstrækkelig energi, for at kunne producere den rette mængde og sammensætning af mælk. Særligt gennem råmælken opnår pattegrisen de bedste vilkår for overlevelse og god tilvækst.

Med MamaDos sikres jævnt fordelt foderoptag med kontrol ud fra foderkurver. Det bidrager til en højere mælkeydelse og dermed gode forudsætninger for soens ydeevne i den krævende diegivningsperiode.

Fordele:

  • Langsomt og hyppigt foderoptag
  • Højere mælkeydelse
  • Bedre regulering af vægt i diegivningsperioden
  • Flere udfodringer - op til 6-8
  • Mulighed for aflæse/ændre data direkte i stalden
  • Intelligent doseringsteknik
  • Enkel computerstyring

Lovende tendenser hos Hasbjerggaard

På blot små fire uger efter indkøring af MamaDos anlægget fravænner Lene og Anders Tærkser Madsen 0,7 flere grise end sædvanligt. Parret er endnu højere stigning i egenfravænning i hold to.