Logo

Bopil Transponder

Enkel og sikker fodringsmetode

Vi tillader os at påstå, at elektroniske sofodring (ESF) er den mest enkle måde at fodre søer på. Med BoPil transponder får dine søer individuel eller gruppevis fasefodring, den bedste huld og væsentlig lav dødelighed. Du får et fodringsanlæg, som på længere sigt sikrer jer en højere indtjening sammenlignet med andre fodringsanlæg.

Se i Shop!     Vi leverer globalt!     

Udfodring

Transponderne kan fodre med våd- eller tørfoder og forskellige småmængder og varierer i forskellige modeller, der passer til alle gruppestørrelser, søer og polte. Grisene æder i fred og ro i den rette position. Stresset fodring minimeres ved hjælp af lige gennemgang/udgang. Udover driftsikkert fodringssytem med komplet overblik over foderstand m.m., skaber BoPil også harmoni og ro blandt løsgående søer.

Fordele:

  • Mulighed for tilsætning af mineraler og vitaminer
  • Væsentlig lav sodødelighed
  • Op til 85 søer pr. station /gens. 6,5 so pr. time)
  • Rapportering ved ændret adfærd i flokken
  • Mulighed for orneantenne til at fraselektere omløbere
  • Meget lavt vedligehold med få bevægelige dele
  • Optimal pasning og overvågning og styring f.eks. fra kontor

Søer i perfekt huld på Øster Stokholm

På Øster Stokholm i Lemvig har man stor succes med at holde søerne i perfekt huld. Det foregår bl.a. ved hjælp af god styring og overblik via fodercomputeren, som gør, at man er over alle søerne hver dag. 

"Går man ind i de data, der kommer omkring fodringen, så får man også mulighed for at få alle de mange fordele" - Klaus Noe